Przejdź do treści

Wycena Przedsiębiorstwa

Wycena wartości przedsiębiorstw okiem wieloletniego praktyka !

Rzeczowo

Praktycznie

Wiarygodnie

Blog o wycenie
wartości przedsiębiorstwa

Zapraszam na nowy blog o wycenie wartości przedsiębiorstw: jednoosobowej firmy, spółki, a także udziałów w spółce!

Celem bloga jest wyjaśnienie i przybliżenie Czytelnikom zagadnienia wartości i wyceny przedsiębiorstw w tym m.in. rodzaje wartości, metody wyceny, składowe (marka, klienci, know-how etc.)

Dla kogo?

 • dla zainteresowanego wyceną przedsiębiorstwa,
 • dla chcącego określić wartość własnego biznesu,
 • dla planującego lub już dokonującego wycen podmiotów gospodarczych.

Naturalnie, na początku pojawią się tematy elementarne. Z czasem, będziemy omawiać kwestie bardziej zaawansowane, w tym wskazówki do wykorzystania dla praktyków.

Plan bloga „wycena przedsiębiorstwa”

Przedstawiam ogólny tematyczny plan bloga „wycena przedsiębiorstwa”:

 • Kto, w jakim celu i na jakiej podstawie dokonuje wyceny przedsiębiorstwa?
 • Czy jest jedna, czy więcej wartości przedsiębiorstwa? A jeśli więcej, to czym się różnią?
 • Jakie są podejścia i metody służące wycenie przedsiębiorstwa?
 • Na czym polega wycena przedsiębiorstwa według poszczególnych metod i jak się jej dokonuje? Jak określa się parametry występujące w poszczególnych metodach?
 • Co powinno znaleźć się w raporcie z wyceny przedsiębiorstwa?
 • Czy i jakie błędy najczęściej popełniane są w wycenie przedsiębiorstw?
 • Czym różni się wycena spółki od wyceny udziałów w spółce (większościowych/ mniejszościowych)?
 • Czym różni się wycena dużego podmiotu od małego? Czy każda jednoosobowa działalność gospodarcza ma wartość?
 • Jak wycenia się nieruchomości? Jakie są podejścia i metody wyceny nieruchomości?
 • Jak wycenia się maszyny, urządzenia i inny majątek trwały?
 • Jak wycenia się wartości niematerialne i prawne takie jak: marka, know-how, patenty, relacje z dostawcami, relacje z odbiorcami, kontrakty, kapitał ludzki?
 • Czym jest know-how i kiedy należy do firmy a kiedy do właściciela przedsiębiorstwa? Jak uwzględnić know-how w wycenie?
 • Jaka jest specyfika wyceny firm: w poszczególnych fazach ich cyklu (od start-up’ów po fazę schyłkową), na potrzeby fuzji i przejęć, na potrzeby IPO etc.?

Powyższy plan bloga „wycena przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje w pełni poruszanych zagadnień. Blog niniejszy ma charakter dynamiczny, w którym będą pojawiać się też inne istotne wątki odnoszące się np. do specyfiki wyceny wynikającej z sytuacji makroekonomicznej, czy nawiązujące do poruszanych na różnych forach dyskusji.