Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 23. Co wyraża godziwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa?

23. Co wyraża godziwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa?

  Mówiąc w skrócie, godziwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa to spodziewana wartość podmiotu ustalona pomiędzy kupującym a sprzedającym na rynku. Należy przy tym przyjąć, że obie strony dobrze znają przedmiot transakcji oraz „wyłączają” emocje.

  Godziwa wartość rynkowa w Krajowym Standardzie Wyceny Przedsiębiorstw

  Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” godziwą wartość rynkową (ang. Fair Market Value) definiuje w poniższy sposób.

  „To wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział typowy hipotetyczny kupujący i typowy hipotetyczny sprzedający, zainteresowani przeprowadzeniem transakcji i niedziałający pod przymusem (nakazem). Przyjmuje się, że wyceniający ma odpowiedni zasób informacji nt. stron transakcji oraz kupujący i sprzedający posiadają odpowiedni zasób wiedzy nt. przedmiotu wyceny. Wartość wyznaczona w oparciu o kategorię godziwej wartości rynkowej jest akceptowana przez kupującego i sprzedającego. Opisane warunki transakcji są bardzo zbliżone do wymogów definicyjnych Wartości Rynkowej stosowanej w Międzynarodowych Standardach Wyceny.” (p. 7.3.1.)

  Założenia wyceny według standardu godziwej wartości rynkowej

  Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję, godziwa wartość rynkowa oznacza wartość przedsiębiorstwa wyznaczoną przy następujących założeniach:

  • występuje hipotetyczny kupujący i hipotetyczny sprzedający (w dorozumieniu zasadniczo nie zakłada się, że wystąpią u kupującego efekty synergii w związku z zakupem przedsiębiorstwa), którym zależy na przeprowadzeniu transakcji (ale nie za wszelką cenę),
  • kupujący i sprzedający są dobrze poinformowani o przedsiębiorstwie (brak asymetrii informacji między stronami transakcji),
  • brak przymusu (i szerzej presji czasu związanej z dokonaniem transakcji) zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego,
  • akceptowalność wartości godziwej przez sprzedającego i kupującego (obie strony „wychodzą” po transakcji usatysfakcjonowane).

  Wycena będzie odzwierciedlała „godziwą wartość rynkową” o ile Wyceniający przyjmie właściwe założenia i prawidłowo przeprowadzi proces wyceny. (Szerzej na ten temat we wpisie: Kiedy wycena przedsiębiorstwa jest obiektywna i wiarygodna?)

  Godziwa wartość rynkowa stanowi jeden ze standardów wartości przedsiębiorstwa. O innych standardach wartości poszukiwanych przez biegłego przeczytasz we wpisie: „Czy są różne standardy wartości rynkowej przedsiębiorstwa?

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Co wyraża wartość sprawiedliwa przedsiębiorstwa?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa


  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.