Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 1. Co to znaczy wycenić przedsiębiorstwo?

1. Co to znaczy wycenić przedsiębiorstwo?

  Na pytanie co oznacza „wycenić przedsiębiorstwo” odpowiedzi udziela Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny (KSWS) „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”. Zgodnie z nim „przez wycenę przedsiębiorstwa rozumie się zleconą czynność lub proces dochodzenia do opinii o wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym.” (p. 1.4 Standardu…)

  Wycena przedsiębiorstwa stanowi zatem szereg czynności, w wyniku którego wyceniający „dochodzi” do „zobiektywizowanej” wartości rynkowej wycenianego podmiotu. (Wyceniający czyni to zwykle dokonując określonych założeń dotyczących faktycznych bądź potencjalnych stron transakcji). Zadaniem zatem „wyceniającego” jest „dojście do odczytania” jaką wartość ma podmiot na rynku (w uproszczeniu jak ukształtowałaby się cena przedsiębiorstwa na rynku), która ujawniłaby się  przy transakcji kupna-sprzedaży podmiotu między dobrze poinformowanymi o przedmiocie transakcji stronami.

  Z powyższego zatem wynika, że wyceniający NIE:

  • ustala wartości,
  • wyznacza wartości,

  gdyż ona ustalona/ wyznaczona zostaje na rynku. „Wyceniający” stara się ją jedynie „prawidłowo odczytać”. Faktyczne ujawnienie wartości przedsiębiorstwa na rynku nastąpiłoby dopiero przy zawieraniu transakcji (i to pod warunkiem, że obie strony transakcji byłyby bardzo dobrze zapoznane z przedmiotem transakcji i miałyby odpowiednie kompetencje, aby te informacje o podmiocie właściwie „przetworzyć”).

  W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie „wycenić przedsiębiorstwo” to faktycznie dojść do opinii odnośnie wartości przedsiębiorstwa z perspektywy obecnych/ przyszłych właścicieli, co oznacza dokonanie wyceny kapitału własnego przedsiębiorstwa (ang. Equity Value).

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Kto może wyceniać przedsiębiorstwa?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa