Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 24. Co wyraża wartość sprawiedliwa przedsiębiorstwa?

24. Co wyraża wartość sprawiedliwa przedsiębiorstwa?

  Mówiąc w skrócie, wartość sprawiedliwa przedsiębiorstwa to prawdopodobna wartość podmiotu ustalona pomiędzy kupującym a sprzedającym przy występującym przymusie sprzedaży. W tym przypadku zatem strona sprzedająca musi sprzedać przedsiębiorstwo w określonym czasie. Przymus sprzedaży może wynikać z różnych okoliczności takich jak: przepisy prawa, wyrok sądu etc.

  Wartość sprawiedliwa w Krajowym Standardzie Wyceny Przedsiębiorstw

  Zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznym „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, wartość sprawiedliwa (ang. Fair Value) – „to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział konkretny, niekoniecznie zainteresowany przeprowadzeniem transakcji kupujący oraz konkretny, niezainteresowany przeprowadzeniem transakcji sprzedający. Kupujący lub sprzedający muszą działać pod przymusem (nakazem). Wyznaczona wartość powinna być sprawiedliwa z punktu widzenia sprzedającego z uwzględnieniem faktu, że nie ma on możliwości utrzymania przedmiotu wyceny. Powyższa definicja nie jest tożsama z definicją wartości godziwej (ang. Fair Value) zawartą w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.” (p. 7.3.2.)

  Założenia wyceny według standardu wartości sprawiedliwej

  Biorąc pod uwagę powyższą definicję, wartość sprawiedliwa oznacza wartość przedsiębiorstwa wyznaczoną przy następujących założeniach:

  • występuje konkretny, niekoniecznie zainteresowany przeprowadzeniem transakcji kupujący (zatem w domniemaniu, kupującemu nie zależy silnie na zakupie „przedmiotu transakcji”, stąd też za cenę będącą zbliżoną do „godziwej wartości rynkowej” nie byłby skłonny nabyć przedmiotu transakcji, ale może go kupić po innej – niższej, atrakcyjnej dla niego, cenie)
  • konkretny sprzedający jest niezainteresowany przeprowadzeniem transakcji, ale musi sprzedać „przedmiot transakcji” pod przymusem (najczęściej prawa, wyroku sądowego, czy innych okoliczności, które go do tego zmusiły); w Standardzie zostało zapisane, że „kupujący lub sprzedający muszą działać pod przymusem”, tym niemniej w praktyce przymus najczęściej występuje po stronie sprzedającego;

  Wartość wyznaczona przy powyższych założeniach powinna być sprawiedliwa z punktu widzenia sprzedającego uwzględniając brak możliwości utrzymania przez niego przedmiotu wyceny. Oczywiste jest zatem, ze wycena przedmiotu transakcji będzie znacznie niższa, aniżeli wynikałaby przy przyjęciu standardu „godziwej wartości rynkowej”.  

  Wycena będzie odzwierciedlała „wartość sprawiedliwą” o ile Wyceniający przyjmie właściwe założenia i prawidłowo przeprowadzi proces wyceny. (Szerzej na ten temat we wpisie: Kiedy wycena przedsiębiorstwa jest obiektywna i wiarygodna?)

  Wartość sprawiedliwa stanowi jeden ze standardów wartości przedsiębiorstwa. O innych standardach wartości poszukiwanych przez biegłego przeczytasz we wpisie: „Czy są różne standardy wartości rynkowej przedsiębiorstwa?

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Co wyraża wartość inwestycyjna przedsiębiorstwa?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.