Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 45. Na czym polegają mieszane metody wyceny przedsiębiorstw?

45. Na czym polegają mieszane metody wyceny przedsiębiorstw?

Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw – wprowadzenie

Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw to z założenia metody, które nawiązują jednocześnie do zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodów oraz do wartości rynkowej jego majątku.

Wśród metod mieszanych wyceny wyróżnić można dwie grupy metod:

  • stanowiące średnią (lub średnią ważoną) wartości wyznaczonych metodą majątkową i dochodową,
  • metody nadwyżki zysków w przypadku których rynkowa wartość majątku powiększana jest o skapitalizowane oczekiwane nadwyżki zysku (tj. spodziewane zyski przewyższające koszt kapitału).

Do metod pierwszej grupy (stanowiących średnią wartości z podejścia majątkowego i dochodowego) zalicza się przede wszystkim metodę niemiecką (zwaną też berlińską lub Schmalenbacha) i metodę szwajcarską. (Metody te są poniżej przedmiotem niniejszego wpisu)

Z kolei przykładami metod opartych na nadwyżkach zysku są metoda stuttgarcka oraz metoda komisji ekspertów Unii Europejskiej. Tej drugiej poświęcony zostanie oddzielny wpis na blogu w przyszłym tygodniu.

Procedura wyceny przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod mieszanych

Procedura wyceny przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod mieszanych stanowiących średnią wycen metodami majątkowymi i dochodowymi, odbywa się w następujących etapach:

  1. Po pierwsze: wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa wybraną metodą w podejściu majątkowym.
  2. Po drugie: wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa wybraną metodą w podejściu dochodowym.
  3. Po trzecie: obliczenie średniej/ średniej ważonej wycen uzyskanych w punkcie 1 i 2 powyżej.

Wzór na wycenę przedsiębiorstwa metodą niemiecką i metodą szwajcarską

Wartość przedsiębiorstwa (WP) wyznaczona metodą niemiecką stanowi prostą średnią wycen uzyskanych w podejściu dochodowym i podejściu majątkowym, stąd wzór jest następujący:

Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw - wzór na wartość przedsiębiorstwa wg metody niemieckiej

gdzie:
WPM      –              wartość przedsiębiorstwa w podejściu majątkowym,
WPD       –              wartość przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym.

Z kolei według metody szwajcarskiej waga przypisywana wartości wyznaczonej w podejściu dochodowym jest dwukrotnie wyższa niż w podejściu majątkowym. Wzór na wycenę przedsiębiorstwa metodą szwajcarską przedstawia się zatem następująco:

Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw - wzór na wartość przedsiębiorstwa wg metody szwajcarskiej

gdzie oznaczenia jak w metodzie niemieckiej.

Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw – uwagi końcowe

  1. Metoda berlińska i metoda szwajcarska wymagają uprzednio wyceny przedsiębiorstwa zarówno w podejściu majątkowym jak i w podejściu dochodowym.
  2. W praktyce wykorzystanie zaprezentowanych metod jest dość częste dla określenia „konkretnej” wartości przedsiębiorstwa przy jednoczesnym dokonywaniu wyceny przedsiębiorstwa w podejściu majątkowym i dochodowym.
  3. Wycenę w podejściu majątkowym i dochodowym przeprowadza się przy innych założeniach. Jednakże jak przedstawiono we wpisie „Jakie są podejścia i metody wyceny przedsiębiorstw?”wyceny te powinny doprowadzić do porównywalnych wyników.
  4. Nawiązując do przywołanego wpisu, w przypadku znaczącej różnicy wartości występującej w obu podejściach zwykle bezzasadne jest „uśrednianie” wartości. Biegły wyceny powinien wyjaśnić przyczyny różnic i dojść do wniosku jaka jest faktycznie w jego opinii wartość wycenianego podmiotu. Twórca metody niemieckiej – E.Schmalenbach – zwracał również uwagę, że warunkiem zastosowania jego metody jest wyższa wartość dochodowa od wartości majątku. W przypadku, gdy tak nie jest, Schmalenbach sugerował przyjęcie wartości dochodowej, lub – gdy firma ponosi straty – wartości likwidacyjnej.

W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Na czym polega i jak przebiega wycena przedsiębiorstwa według metody komisji ekspertów Unii Europejskiej?

Autor: Dariusz Stronka

Zobacz naszą ofertę wycen:

wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami

2 komentarze do “45. Na czym polegają mieszane metody wyceny przedsiębiorstw?”

  1. Świetny artykuł. W czasie poszukiwania w sieci informacji trafiłam na ten artykuł. Wielu osobom wydaje się, że posiadają rzetelną wiedzę na opisywany temat, ale często tak nie jest. Stąd też moje miłe zaskoczenie. Świetny artykuł. Zdecydowanie będę rekomendował to miejsce i często tu zaglądał, aby poczytać nowe artykuły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *