Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 31. Jakie są główne czynniki wpływające na wartość firmy?

31. Jakie są główne czynniki wpływające na wartość firmy?

  Główne czynniki wpływające na wartość firmy to przede wszystkim:

  • po pierwsze: oczekiwane w przyszłości dochody właścicieli przedsiębiorstwa,
  • po drugie: ryzyko nieuzyskania spodziewanych dochodów.

  Oczekiwane dochody jako podstawowy czynnik wartości przedsiębiorstwa

  Spodziewane dochody właścicieli przedsiębiorstwa są podstawową determinantą wartości firmy. Im bowiem więcej będąc właścicielem podmiotu można „na nim” zarobić, tym oczywiście wyższa jest jego wartość.

  Spodziewane dochody właścicieli wynikają zwykle z przewidywanych korzyści finansowych uzyskiwanych z prowadzonej przez podmiot działalności. Ogólnie mówiąc korzyści te wyraża wielkość osiąganego zysku bądź uzyskanej gotówki.

  Właściciele przedsiębiorstwa mogą uzyskać również dochód ze sprzedaży majątku trwałego firmy. Sprzedaż może dotyczyć poszczególnych jak i wszystkich składników majątku trwałego (w przypadku decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa).

  Podsumowując, między wartością przedsiębiorstwa a oczekiwanymi dochodami występuje zależność: im wyższy spodziewany dochód właścicieli spółki tym większa wartość podmiotu.

  Ryzyko jako czynnik wartości przedsiębiorstwa

  Drugą podstawową determinantę wartości przedsiębiorstwa stanowi ryzyko.

  Ryzyko, krótko mówiąc, wyraża prawdopodobieństwo, że spodziewany dochód nie zostanie uzyskany. Z awersji inwestorów do ryzyka wynika, że zwykle preferują oni inwestycje bezpieczne. Ryzyko zatem „obniża” wartość firmy.

  Podsumowując, między wartością przedsiębiorstwa a ryzykiem występuje zależność: im wyższe ryzyko nieuzyskania przez właścicieli spółki spodziewanego dochodu tym mniejsza wartość podmiotu.

  Podstawowe czynniki wpływające na wartość firmy a metody wyceny przedsiębiorstwa

  Wskazane powyżej determinanty ustala się bezpośrednio dokonując wyceny w podejściu dochodowym. Jak bowiem wspomniano, wycena przedsiębiorstwa w tym podejściu nawiązuje bezpośrednio do istoty wartości podmiotu gospodarczego. (Patrz: Na czym polega podejście dochodowe wyceny firm?). W zależności od zastosowanej metody w tym podejściu dochód stanowią spodziewane: dywidendy, zyski, bądź przepływy pieniężne. Z kolei za ryzyko przyjmuje się wielkość kosztu kapitału.

  W najczęściej stosowanej metodzie DCF wyceny przedsiębiorstw w wariancie przepływów pieniężnych przynależnym wszystkim dawcom kapitału:

  • spodziewane dochody wyraża się jako przepływy pieniężne przynależne wszystkim stronom finansującym,
  • ryzyko ujmuje się jako średni ważony koszt kapitału.

  Inne podejścia – majątkowe i porównawcze – ze swej istoty powinny doprowadzić do „dojścia” do analogicznej wartości przedsiębiorstwa jak podejście dochodowe, jednakże nie opierają się one bezpośrednio na procesie tworzenia wartości (i dlatego niekiedy w literaturze zwane też są podejściami pośrednimi).

  W niniejszym wpisie wskazałem oczekiwane dochody i ryzyko jako główne czynniki wpływające na wartość firmy. W praktyce wyceny, prawidłowe ich ustalenie nastręcza często sporo trudności. Kwestie te omówię w osobnych wpisach na niniejszym blogu.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Jak dokonać szybkiej kalkulacji wartości przedsiębiorstwa w oparciu o EBITDA?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami