Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 11. Jaki jest cel wyceny przedsiębiorstwa?

11. Jaki jest cel wyceny przedsiębiorstwa?

  Cel wyceny przedsiębiorstwa może wynikać z różnych przesłanek. Niekiedy jest to jedynie „ciekawość” właścicieli, ale zwykle wynika z konieczności „dojścia” do wartości przedsiębiorstwa dla potrzeb rozliczeń między właścicielami. (Zobacz: Co to znaczy wycenić przedsiębiorstwo?). Owe rozliczenia mogą z kolei wynikać ze sprzedaży/ zakupu podmiotu, z zamiaru „wyjścia” jednego ze wspólników ze spółki, „wejściu” nowego wspólnika do spółki, połączenia z innym podmiotem. Mogą też wynikać z konieczności dokonania zabezpieczeń, czy rozliczeń w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, czy ustalenia wysokości podatków (np. w związku z sukcesją przedsiębiorstwa).

  Funkcje wyceny przedsiębiorstw

  Najczęściej cel wyceny przedsiębiorstwa wynika z funkcji jaką ma pełnić wycena. W standardzie „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” wyodrębniono następujące funkcje wyceny:
  – doradcza – na potrzeby dokonania inwestycji kapitałowych w spółkę, bądź decyzji zarządczych w spółce;
  – argumentacyjna – na potrzeby dostarczenia argumentów w negocjacjach dotyczących zakupu/ sprzedaży spółki, czy połączenia się podmiotów;
  – mediacyjna – podobnie jak w przypadku funkcji argumentacyjnej chodzi o dostarczenie informacji zwykle „zwaśnionym” stronom, najczęściej w przypadku gdy jedna z nich z jakiś powodów wycofuje się z inwestycji w spółkę i oczekuje dokonania jej spłaty przez drugą stronę;
  – zabezpieczająca – w tym przypadku wycena dokonywana jest w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi negatywnymi skutkami sporów na tle wartości (np. podatkowymi przy darowiznach, czy sukcesjach);
  – informacyjna – w celu zaspokojenia ciekawości właścicieli i/lub zarządzających oraz ewentualnego wykorzystania do zarządzania przedsiębiorstwem.

  Cel wyceny przedsiębiorstwa

  Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny wskazuje, że ustalenie wartości przedsiębiorstwa może być między innymi na potrzeby:
  – kupna lub sprzedaży,
  – postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji,
  – łączenia lub podziału przedsiębiorstw,
  – podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów,
  – określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze,
  – postępowań cywilnoprawnych,
  – podatkowe,
  – sprawozdawczości finansowej,
  – weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu,
  – ubezpieczenia,
  – odszkodowania,
  – kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właścicieli w przedsiębiorstwo.

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Jakie są rodzaje wyceny przedsiębiorstwa?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa