Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 4.Czy są organizacje zrzeszające wyceniających przedsiębiorstwa?

4.Czy są organizacje zrzeszające wyceniających przedsiębiorstwa?

  Odpowiedź na pytanie o organizacje zrzeszające wyceniających przedsiębiorstwa jest oczywiście pozytywna. Takie organizacje istnieją zarówno na świecie jak i w Polsce.

  Organizacje zrzeszające wyceniających przedsiębiorstwa w Ameryce

  Największymi tego typu organizacjami są istniejące na kontynencie północnoamerykańskim i to zarówno w Kanadzie jak i w Stanach Zjednoczonych.


  W Stanach Zjednoczonych organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się wycenami jest Amerykańskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców (American Society of Appraisers – w skrócie ASA). Zrzesza ono rzeczoznawców majątkowych, osoby zajmujące się wyceną maszyn i urządzeń, własności intelektualnej, biżuterii i dzieł sztuki, jak i przedsiębiorstw.


  W Kanadzie natomiast organizacją zrzeszającą wyceniających przedsiębiorstwa jest Kanadyjski Instytut Rzeczoznawców Biznesowych (Canadian Institute of Chartered Business Valuators – CBV Institut). Odmiennie jednak niż organizacja amerykańska, organizacja kanadyjska skupia jedynie osoby zajmujące się wycenami przedsiębiorstw.

  Stowarzyszenia zrzeszające osoby zajmujące się wycenami w Polsce


  W Polsce najbardziej rozbudowaną sieć stowarzyszeń osób zajmujących się wycenami, posiadają rzeczoznawcy majątkowi zajmujący się wyceną nieruchomości. Występuje dwadzieścia pięć regionalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych skupionych wokół Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i reprezentujących około 4 tysięcy rzeczoznawców.

  Istnieje również Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), które zrzesza osoby zajmujące się wycenami maszyn i urządzeń. Ponadto jako samorządna organizacja przyznaje ona rzeczoznawcom certyfikaty oraz tytuły „dyplomowanego rzeczoznawcy SIMP” .


  W przypadku organizacji skupiających osoby zajmujące się wycenami przedsiębiorstw, to formalnie w Polsce istnieją dwa stowarzyszenia:
  1) Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (SBWPwP) zarejestrowane 27.05.2015 roku w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559210, zrzeszające na dzień 26.10.2022 roku 63 członków, posiadające stronę internetową www.sbwpwp.org oraz
  2) Polskie Stowarzyszenie Biegłych w Dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw zarejestrowane 03.03.2004 roku w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000195559, nieposiadające obecnie strony internetowej i według wiedzy autora niniejszego bloga obecnie aktywnie niedziałające.


  Podsumowując obecnie jedyną funkcjonującą w Polsce organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się wycenami przedsiębiorstw jest Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.


  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Czym jest i czym zajmuje się Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa