Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 25. Co wyraża wartość inwestycyjna przedsiębiorstwa?

25. Co wyraża wartość inwestycyjna przedsiębiorstwa?

  Wartość inwestycyjna przedsiębiorstwa to – w skrócie – wartość podmiotu wyznaczona z perspektywy konkretnego nabywcy. W praktyce najczęściej wyznaczana w przypadku fuzji i przejęć przez inne podmioty. Oznacza najczęściej maksymalną cenę jaką nabywca mógłby zapłacić za przejmowany podmiot.

  Krajowy Standard Wyceny Przedsiębiorstw o wartości inwestycyjnej

  Zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznym „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, wartość inwestycyjna (ang. Investment Value) – „to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny dla konkretnego inwestora (właściciela), przy szacowaniu której uwzględnia się jego indywidualne wymagania i oczekiwania odnośnie przedmiotu wyceny. Godziwa wartość rynkowa w odróżnieniu od wartości inwestycyjnej, jest odpersonifikowana i bezstronna.”

  Zatem wartość inwestycyjna oznacza wartość przedsiębiorstwa z perspektywy konkretnego nabywcy. Z jednej strony uwzględnia indywidualne powiązania i synergie z podmiotami nabywcy, z drugiej zaś strony uwzglednia możliwe „powielanie” niektórych zasobów.

  Godziwa wartość rynkowa a wartość inwestycyjna

  Wychodząc od wartości przedsiębiorstwa zgodnej ze standardem wartości godziwej, wartość inwestycyjna wymagałaby zastosowania korekt. Wartość godziwą należałoby skorygować „in plus” z tytułu spodziewanych efektów synergii, zaś „in minus” z tytułu „bezwartościowych” dla nabywcy składników majątku. Takimi bezwartościowymi (z punktu widzenia nabywcy) składnikami majątku mogą być te, które już wcześniej były w jego posiadaniu. Wśród przykładów można by wymienić np. przestarzałe maszyny, wspólni dostawcy, marka podmiotu przejmowanego etc. Tym niemniej, zwykle efekty synergii przewyższają wskazane korekty „in minus” o zbędne aktywa. Ostatecznie wartość spółki wyznaczona przy przyjęciu standardu inwestycyjnego jest zwykle wyższa, aniżeli przy przyjęciu standardu godziwej wartości rynkowej. Z perspektywy sprzedającego wartość wyznaczona według standardu inwestycyjnego stanowi maksymalną kwotę, jaką hipotetycznie mógłby on uzyskać za sprzedaż spółki. Tym samym z perspektywy kupującego jest to maksymalna kwota jaką mógłby on zaakceptować za zakup podmiotu.

  Wycena będzie odzwierciedlała „wartość inwestycyjną” o ile Wyceniający przyjmie właściwe założenia i prawidłowo przeprowadzi proces wyceny. (Szerzej na ten temat we wpisie: Kiedy wycena przedsiębiorstwa jest obiektywna i wiarygodna?)

  Wartość inwestycyjna stanowi jeden ze standardów wartości przedsiębiorstwa. Inne standardy wartości poszukiwane przez biegłego wskazano we wpisie: „Czy są różne standardy wartości rynkowej przedsiębiorstwa?

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Co wyraża wartość wewnętrzna przedsiębiorstwa?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.