Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 19. Kiedy wycena przedsiębiorstwa jest obiektywna i wiarygodna?

19. Kiedy wycena przedsiębiorstwa jest obiektywna i wiarygodna?

  W tym wpisie może niektórych zaskoczę, albowiem w pełni obiektywna i wiarygodna wycena przedsiębiorstwa w zasadzie nie istnieje. Wynika to z samej definicji wyceny jako procesu „dochodzenia do opinii o wartości przedsiębiorstwa”. Dochodzi do niej osoba zaangażowana w proces wyceny, która powinna dokładać wszelkich starań aby kierować się obiektywizmem. W praktyce jednakże zazwyczaj nie jest ona w stanie w 100% zneutralizować swoich subiektywnych odczuć o wycenianym podmiocie. A. Damodaran, światowy autorytet w dziedzinie wyceny, stwierdza, że wszystkie wyceny są (w pewnym stopniu) stronnicze (zobacz: 12 mitów wyceny). Dzieje się tak albowiem dane wejściowe każdego modelu zawierają elementy o charakterze subiektywnych osądów. Z powyższego zatem wynika, że ostateczna wartość uzyskana w procesie wyceny jest w pewnym stopniu zniekształcona przez nastawienie Wyceniającego.

  Wiarygodna wycena przedsiębiorstwa – cechy

  Zasadniczo, wycena przedsiębiorstwa będzie wiarygodna i wysoce obiektywna przy spełnieniu trzech podstawowych warunków:

  1. Oparta zostanie na racjonalnych założeniach;
  2. Proces jej przeprowadzenia będzie zgodny ze „sztuką wyceny”;
  3. Pozbawiona będzie wszelakich błędów (rachunkowych, metodologicznych etc.).

  Cechy wyceniającego sprzyjające obiektywizacji wyceny

  Z powyższego można wyprowadzić, jakie cechy, zachowanie i podejście Wyceniającego będzie sprzyjało maksymalizacji obiektywizmu wyceny. (Tym samym będzie następować minimalizacja subiektywizmu i zakłóceń ze strony Wyceniającego). A zatem, wycena przedsiębiorstwa będzie tym bardziej wiarygodna i obiektywna jeśli Wyceniający:

  1. Zachowa bezstronność i niezależność tj. nie będzie ulegał naciskom ze strony osób postronnych;
  2. Precyzyjnie określi funkcje, cele, podstawowe założenia wyceny jak również standard wartości oraz spójnie z tak sprecyzowanymi „warunkami” dokona procesu wyceny;
  3. Postępować będzie zgodnie z przyjętymi standardami wyceny;
  4. Posiądzie wiedzę i zrozumie specyfikę działania przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono działa (w tym zrozumie zależności jakie na przedsiębiorstwo wywierają czynniki makro: gospodarcze, społeczne, polityczne, prawne, środowiskowe);
  5. Ma dobrze opanowany warsztat metodologiczny wyceny tj. zna i rozumie oraz umie zastosować różne metody wyceny w ramach poszczególnych stosowanych podejść wyceny przedsiębiorstwa;
  6. Przeprowadzi wycenę uwzględniając najaktualniejsze na moment wyznaczania wartości przedsiębiorstwa dostępne informacje dotyczące zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i branży, gospodarki i sytuacji na rynku kapitałowym (w tym uwzględni racjonalnie przyjmowane na ten moment prognozy w zakresie wymienionych powyżej aspektów);
  7. Dokona jej z różnych perspektyw (przy wykorzystaniu różnych właściwych dla danej sytuacji podejść) uzyskując zbliżone wyniki;
  8. Działa w zespole, co sprzyja ograniczeniu subiektywizmu na wycenę, minimalizuje ryzyko popełnienia błędów i zwiększa potencjał wiedzy Wyceniających.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Czym jest wartość przedsiębiorstwa i czy oznacza to samo co cena transakcyjna?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa


  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.