Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 9. Czy istnieją sformalizowane zasady wyceny przedsiębiorstw?

9. Czy istnieją sformalizowane zasady wyceny przedsiębiorstw?

  Zarówno w Polsce jak i na świecie zostały sformułowane zasady wyceny przedsiębiorstw. Zasady te w Polsce nie regulują normy prawa a stanowią jedynie wytyczne w postaci standardów – „dobrych praktyk”.

  Wycena przedsiębiorstw w nauce finansów

  Podstawowe wytyczne w zakresie wyceny przedsiębiorstwa formułuje się na gruncie nauki finansów przedsiębiorstw (ang. corporate finance). Jedną z pierwszych pozycji o wycenie przedsiębiorstw w języku polskim była książka autorstwa T.Copeland „Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm”. Pozycja ta w sposób praktyczny dawała wytyczne do wyceny przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym. Niedługo później, ukazało się dzieło, obecnego założyciela i Prezesa Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, prof. dr hab. Dariusza Zarzeckiego pt. „Metody Wyceny Przedsiębiorstw” będące praktycznym przewodnikiem po dostępnych metodach wyceny. Wytyczne w zakresie wyceny przedsiębiorstw znaleźć można również w pozycji A. Damodarana, „Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka”. A. Damodaran uznawany jest przez wielu za światowy autorytet w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw. Z innych istotnych pozycji warto jeszcze przynajmniej zwrócić uwagę na książkę „Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki” pod red. naukową Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego. Dzieło to stanowi podręcznik do wycen na studiach wyższych i podyplomowych.

  Standardy wyceny przedsiębiorstw na świecie

  Obecnie poprawa jakości wycen przedsiębiorstw i wykształcenie dobrej praktyki w tym obszarze jest przedmiotem zainteresowania wielu uczelni wyższych. Zagadnienie to stanowi również przedmiot zainteresowania organizacji takich jak m.in. Amerykańskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców (ASA), czy Kanadyjski Instytut Rzeczoznawców Biznesowych (CBV Institut). Spośród instytucji europejskich, które opracowały własne krajowe standardy wyceny warto wskazać na Instytut Audytorów Gospodarczych w Niemczech (IDW). Obok tych instytucji istnieje także Rada Międzynarodowych Standardów Wyceny (International Valuation Standards Council – w skrócie IVSC) z siedzibą w Londynie, zrzeszające uczelnie i organizacje zajmujące się wycenami. Ostatnie standardy pod tytułem: „Międzynarodowe standardy wyceny” (MSW) organizacja ta opublikowała w roku 2017. Ponadto pod auspicjami Europejskiej Grupy Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (The European Group of Valuers’ Associations – w skrócie TEGoVA) w roku 2020 ukazała się po raz pierwszy pozycja pt.: „Europejskie Standardy Wyceny Przedsiębiorstw”. Wcześniej instytucja ta wydawała standardy głównie w zakresie wyceny nieruchomości, poświęcając jedynie wycenie podmiotów gospodarczych jedną z not.

  Polski standard wyceny przedsiębiorstw

  W Polsce funkcjonuje Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”. Uchwalony on został przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2011 roku. Na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2015 roku zarząd Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce podjął uchwałę o przyjęciu Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” jako rekomendowanego standardu wyceny przedsiębiorstw dla członków SBWPwP.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Co zawiera Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”.

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa