Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 2. Kto w Polsce może wyceniać przedsiębiorstwa?

2. Kto w Polsce może wyceniać przedsiębiorstwa?

  No właśnie, kto w Polsce może wyceniać przedsiębiorstwa? Czy osoby i firmy wyceniające przedsiębiorstwa potrzebują specjalnych uprawnień? Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: nie. Dokonywać wyceny przedsiębiorstw może każdy, kto posiada ku temu odpowiednie umiejętności.

  Wycena zgodnie z prawem

  Odnosząc się do powyższej odpowiedzi należy wskazać, że przepisy prawa nie zastrzegają wyceny przedsiębiorstw dla określonej grupy zawodowej. Tym samym nie jest wymagane dla dokonywania wyceny przedsiębiorstw posiadanie jakiejkolwiek licencji, ukończenie określonych studiów, kursów  etc. Jest to zgoła odmienna sytuacja od tej, jaka występuje w przypadku wyceny nieruchomości. Aby świadczyć usługi wyceny nieruchomości osoba musi zostać wpisana na listę rzeczoznawców majątkowych po zdanym egzaminie przed państwową komisją egzaminacyjną. Co więcej aby przystąpić do egzaminu konieczne jest ukończenie kierunkowych studiów (ewentualnie studiów podyplomowych) i odbycie praktyki u rzeczoznawcy majątkowego.

  Podkreślmy zatem jeszcze raz – zgodnie z prawem osoby i firmy wyceniające przedsiębiorstwa nie potrzebują jakichkolwiek formalnych potwierdzeń swoich umiejętności. Niemniej, z etycznego punktu widzenia, osoba podejmująca się określonego zadania powinna mieć wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do wykonania zadania.

  Wycena przedsiębiorstwa zgodnie z „Kodeksem etyki” SBWPwP

  Powyższe reguluje „Kodeks etyki” obowiązujący członków Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. „W każdej wycenie biegły powinien posiadać kompetencje niezbędne do zrealizowania zlecenia, lub pozyskać konieczne kompetencje do zrealizowania zlecenia. W przypadku niespełnienia powyższego warunku biegły powinien odmówić zaakceptowania zlecenia, lub wycofać się z realizowania zlecenia.” I dalej wspomniany „Kodeks…” stanowi: „Przed zaakceptowaniem zlecenia biegły powinien określić czy jest w stanie zrealizować profesjonalnie i w sposób kompetentny zlecenie wyceny. W tym, w szczególności: 1) Właściwie zidentyfikować zagadnienie będące przedmiotem zlecenia, 2) Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zlecenia, 3) Rozpoznać zasady, regulacje i przepisy prawne dotyczące roli biegłego oraz istoty wyceny w danej wycenie przedsiębiorstwa.” Powyższe mają jednakże jedynie charakter „zasad etyki” i co więcej obowiązują w takim brzmieniu jedynie członków Stowarzyszenia Biegłych Wyceny w Polsce.

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami

  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Czy wycena przedsiębiorstwa i wycena majątku (przedsiębiorstwa) jest tym samym?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa