Przejdź do treści

22. Czy są różne standardy wartości rynkowej przedsiębiorstwa?

  W ostatnim wpisie napisałem, że biegły dokonując wyceny „poszukuje” wartości rynkowej przedsiębiorstwa. (Gdzie wartość rynkowa oznacza wartość kształtowaną na rynku między stronami transakcji. Zobacz: co to wartość księgowa i wartość rynkowa przedsiębiorstwa?) Jednocześnie wielokrotnie zwracałem też uwagę, że biegły dokonuje… Czytaj dalej »22. Czy są różne standardy wartości rynkowej przedsiębiorstwa?

  21. Co to wartość księgowa i wartość rynkowa przedsiębiorstwa?

   W niniejszym wpisie omówione zostaną pojęcia: wartość księgowa i wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Kluczowe zagadnienie odnosi się do przydatności wartości księgowej do ustalenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Pojęcie wartości księgowej i wartości rynkowej Wartość księgowa (zwana też wartością bilansową) to wartość wynikająca… Czytaj dalej »21. Co to wartość księgowa i wartość rynkowa przedsiębiorstwa?

   20. Czym jest wartość przedsiębiorstwa a czym cena transakcyjna?

    Wartość przedsiębiorstwa i cena transakcyjna przedsiębiorstwa to dwa odrębne pojęcia. Zasadniczo „wartość przedsiębiorstwa” i „cena transakcyjna” powinny mieć zbliżone wartości. Istnieją jednak powody sprawiające, że wielkości te mogą się różnić, czasem nawet znacząco. Pojęcia: „wartość przedsiębiorstwa” i „cena transakcyjna przedsiębiorstwa”… Czytaj dalej »20. Czym jest wartość przedsiębiorstwa a czym cena transakcyjna?

    17. Jakie są podstawowe założenia wyceny przedsiębiorstw?

     Dokonując wyceny przedsiębiorstw należy przyjąć podstawowe założenia. Zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny możliwe jest przyjęcie jednego z następujących założeń: – kontynuacji działalności,– likwidacji działalności > w sytuacji nieprzymusowej, > w sytuacji przymusowej,– likwidacji zbędnych aktywów. Z powyższego wynika, że dokonując… Czytaj dalej »17. Jakie są podstawowe założenia wyceny przedsiębiorstw?

     16. Jaki może być przedmiot wyceny przedsiębiorstwa?

      Przedmiot wyceny przedsiębiorstwa, zgodnie z KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” może stanowić wycena:– całego przedsiębiorstwa,– zorganizowanej części przedsiębiorstwa,– udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.… Czytaj dalej »16. Jaki może być przedmiot wyceny przedsiębiorstwa?

      15. Kiedy wystarcza kalkulacja wartości przedsiębiorstwa?

       Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa stanowi jeden z rodzajów wyceny wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie ze Standardem Wyceny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, to wycena której celem jest wstępne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur wymaganych dla pełnej wyceny przedsiębiorstwa. Przyjęte ograniczenia… Czytaj dalej »15. Kiedy wystarcza kalkulacja wartości przedsiębiorstwa?