Przejdź do treści

69. Wycena przedsiębiorstwa dla oceny niewypłacalności spółki

  Wycena przedsiębiorstwa dla oceny niewypłacalności spółki – wprowadzenie Wycena przedsiębiorstwa dla oceny niewypłacalności spółki służy ustaleniu czy doszło do spełnienia przesłanki tzw. „nadmiernego zadłużenia” („niedoboru kapitałowego”) zawartej w art. 11 ust. 2 prawa upadłościowego. Ze względu na dotkliwe sankcje grożące… Czytaj dalej »69. Wycena przedsiębiorstwa dla oceny niewypłacalności spółki

  68. Czym charakteryzuje się wycena spółki zagrożonej upadłością?

   Wprowadzenie Wycena spółki zagrożonej upadłością (ang. distressed company) stanowi specyficzny przypadek wyceny charakteryzujący się koniecznością doprecyzowania przyjmowanych na jej potrzeby założeń. W szczególności – zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny – możliwe jest przyjęcie „następujących założeń: Spółka zagrożona upadłością (ang. distressed… Czytaj dalej »68. Czym charakteryzuje się wycena spółki zagrożonej upadłością?

   66. Czym charakteryzuje się wycena spółki w fazie dojrzałości?

    Wprowadzenie Wycena spółki w fazie dojrzałości charakteryzuje się większą wiarygodnością i precyzją niż wycena innych przedsiębiorstw. Główną (definicyjną) cechą spółki w fazie dojrzałości jest bowiem niska zmienność w czasie generowanych przez nią zysków[1]. W konsekwencji, wyniki finansowe charakteryzuje wysoki stopień… Czytaj dalej »66. Czym charakteryzuje się wycena spółki w fazie dojrzałości?

    62. Na czym polega wycena działalności gospodarczej (JDG)?

     Wprowadzenie Wycena działalności gospodarczej (JDG) może być dokonywana o ile działalność ta realizowana jest w ramach zorganizowanego przedsiębiorstwa. Zgodnie z definicją przedsiębiorstwa zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności… Czytaj dalej »62. Na czym polega wycena działalności gospodarczej (JDG)?