Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 14. Na czym polega uproszczona wycena przedsiębiorstwa?

14. Na czym polega uproszczona wycena przedsiębiorstwa?

  Uproszczona wycena przedsiębiorstwa stanowi drugi – po pełnej wycenie – rodzaj wyceny przedsiębiorstwa. Zgodnie ze Standardem Wyceny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, „to wycena której celem jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur wymaganych w pełnej wycenie. W uproszczonej wycenie przedsiębiorstwa powinny zostać wyszczególnione przyjęte ograniczenia i uproszczenia wraz z uzasadnieniem ich zastosowania”. (Patrz punkt 3.1.2 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”).

  Uproszczona wycena przedsiębiorstwa – cechy

  Zgodnie ze standardem wyceny (Patrz punkt 3.3 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”), „uproszczona wycena przedsiębiorstwa charakteryzuje się następującymi właściwościami:
  – Jej wynik może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości.
  – Opiera się na ograniczonym zakresie informacji.
  – Podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury.
  – Wycena oparta jest na podejściach uznanych przez wyceniającego za najbardziej właściwe.”

  Ponadto, zgodnie z punktem 3.5 przywołanych standardów, raport z uproszczonej wyceny przedsiębiorstwa, podobnie jak z pełnej wyceny przedsiębiorstwa, sporządza się w formie pisemnej.

  Kiedy sporządza się uproszczoną wycenę przedsiębiorstwa?

  Zakres zastosowania uproszczonej wyceny przedsiębiorstw jest porównywalny do zakresu zastosowań wyceny pełnej. W wielu przypadkach stosowanie wszystkich podejść oraz zebranie wszystkich istotnych informacji może być niemożliwe lub nieuzasadnione kosztowo i/lub czasowo. Dzieje się tak tym bardziej, że dodanie dodatkowych procedur, czy podejść nie zmienia zwykle w istotny sposób wyniku wyceny.

  Podsumowanie

  Uproszczona wycena przedsiębiorstwa to wycena charakteryzująca się zwykle dużą wiarygodnością (porównywalną z wyceną pełną). W odróżnieniu jednak od wyceny pełnej następuje w niej pominięcie pewnych (mniej istotnych) procedur, czy metod.

  W ramach procedury jej przeprowadzania:
  – pozyskuje się i poddaje analizie istotne, dostępne informacje jednakże o ograniczonym zakresie (a ponadto wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury),
  – stosuje się jedynie podejścia uznane za najbardziej właściwe.

  Efektem wyceny jest pisemny raport, którego najważniejszym elementem jest przedstawienie szacunku wartości (stanowiącej jedną wartość lub przedział wartości). Obok szacunku wartości w raporcie przedstawia się założenia oraz istotne informacje wpływające na wartość a także zastosowane uproszczenia i „pominięcia”.

  Podstawową zaletą uproszczonej wyceny jest uzyskanie wysokiej wiarygodności wyceny , przy ograniczeniu jej czaso- i kapitałochłonności.
  Z kolei główną wadą wyceny uproszczonej jest ryzyko pominięcia istotnych informacji, czy podejść, które mogłyby znacząco wpłynąć na uzyskaną wartość.

  *Przy opracowaniu odpowiedzi na niniejsze pytanie, obok KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, skorzystano również z artykułu autorstwa Dariusza Zarzeckiego i Michała Grudzińskiego pt. „Rodzaje wyceny przedsiębiorstw w Krajowym standardzie wyceny specjalistycznym na tle rozwiązań stosowanych na świecie” opublikowanego w „Przegląd Organizacji, Nr 1/2017.

  W następnym tygodniu odpowiem na pytania: Na czym polega kalkulacja wartości przedsiębiorstwa oraz jakie są jej wady i zalety?


  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami