Przejdź do treści
Strona główna » Publikacje » 12. Czy istnieją różne rodzaje wyceny przedsiębiorstw?

12. Czy istnieją różne rodzaje wyceny przedsiębiorstw?

  Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” wyróżnia trzy rodzaje wyceny przedsiębiorstw.

  Rodzaje wyceny przedsiębiorstw

  „Standard …” wyróżnia następujące rodzaje wycen przedsiębiorstw:
  pełna wycena przedsiębiorstwa,
  uproszczona wycena przedsiębiorstwa,
  kalkulacja wartości przedsiębiorstwa.

  Poszczególne rodzaje wyceny przedsiębiorstw różnią się następującymi cechami:
  – zakresem uwzględnianych informacji w procesie wyceny,
  – zastosowaną procedurą wyceny,
  – ilością zastosowanych podejść i metod w wycenie,
  – rodzajem i zawartością raportu z wyceny.

  Pełna wycena przedsiębiorstwa to opinia na temat wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu – jak podaje Standard – wszelkich „metod i procedur właściwych do obiektywnego i rzetelnego określenia wartości”. (Patrz punkt 3.1.1 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”).
  Uproszczona wycena przedsiębiorstw to oszacowanie wartości przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur w stosunku do „pełnej wyceny przedsiębiorstwa”. (Patrz punkt 3.1.2 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”).
  Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa to „wstępne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur”. (Patrz punkt 3.1.3. „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”).

  Cel wyceny a wybór rodzaju wyceny

  Każda z powyżej wymienionych rodzajów wycen posiada zalety jak i wady. Zostaną one omówione w kolejnych tygodniach. Tym niemniej należy nadmienić, że poszczególne rodzaje wyceny przedsiębiorstwa różnią się wiarygodnością i dokładnością dokonanych szacunków oraz zawartością raportu. Z drugiej strony przygotowanie poszczególnych rodzajów wycen wiąże się z istotnym zróżnicowaniem nakładu pracy. W konsekwencji wpływa to na wysokość ceny za przygotowanie poszczególnych rodzajów wyceny. Zatem racjonalny z perspektywy Zleceniodawcy wybór rodzaju wyceny powinien wynikać z funkcji i celów dla których wycena jest sporządzana. W przypadku sporów sądowych, czy w procesach fuzji i przejęć przygotowuje się zwykle pełne wyceny przedsiębiorstw, bądź uproszczone wyceny przedsiębiorstw. Natomiast w przypadku dokonywania wyceny dla celów ubezpieczeń, podatkowych (spełniających głównie funkcję informacyjną, czy zabezpieczającą) racjonalne jest zwykle sporządzenie wyceny uproszczonej, bądź kalkulacji wartości przedsiębiorstwa.


  W następnym tygodniu odpowiem na pytanie: Na czym polega pełna wycena przedsiębiorstwa oraz jakie są jej wady i zalety?

  Autor: Dariusz Stronka

  Zobacz naszą ofertę wycen:

  wyceny                                                wycena przedsiębiorstwa/ wycena spółki

  wycena udziałów                            wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa