Przejdź do treści

59. Na czym polega wycena spółki jawnej?

    Wprowadzenie Wycena spółki jawnej ma zwykle specyfikę wyceny małego przedsiębiorstwa. Dokonując szacunku wartości według ogólnej procedury wyceny, należy jednocześnie uwzględniać specyficzne aspekty wyceny małego przedsiębiorstwa. W kontekście wyceny spółki jawnej poniżej przedstawiam istotne cechy tej formy prawnej podmiotów gospodarczych: Z punktu widzenia szacowania rynkowej wartości, metodologia wyceny tego typu podmiotów nie jest szeroko opisywana w… Czytaj dalej »59. Na czym polega wycena spółki jawnej?

    16. Jaki może być przedmiot wyceny przedsiębiorstwa?

      Przedmiot wyceny przedsiębiorstwa, zgodnie z KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” może stanowić wycena:– całego przedsiębiorstwa,– zorganizowanej części przedsiębiorstwa,– udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.… Czytaj dalej »16. Jaki może być przedmiot wyceny przedsiębiorstwa?