Przejdź do treści

68. Czym charakteryzuje się wycena spółki zagrożonej upadłością?

  Wprowadzenie Wycena spółki zagrożonej upadłością (ang. distressed company) stanowi specyficzny przypadek wyceny charakteryzujący się koniecznością doprecyzowania przyjmowanych na jej potrzeby założeń. W szczególności – zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny – możliwe jest przyjęcie „następujących założeń: Spółka zagrożona upadłością (ang. distressed… Czytaj dalej »68. Czym charakteryzuje się wycena spółki zagrożonej upadłością?

  66. Czym charakteryzuje się wycena spółki w fazie dojrzałości?

   Wprowadzenie Wycena spółki w fazie dojrzałości charakteryzuje się większą wiarygodnością i precyzją niż wycena innych przedsiębiorstw. Główną (definicyjną) cechą spółki w fazie dojrzałości jest bowiem niska zmienność w czasie generowanych przez nią zysków[1]. W konsekwencji, wyniki finansowe charakteryzuje wysoki stopień… Czytaj dalej »66. Czym charakteryzuje się wycena spółki w fazie dojrzałości?

   59. Na czym polega wycena spółki jawnej?

    Wprowadzenie Wycena spółki jawnej ma zwykle specyfikę wyceny małego przedsiębiorstwa. Dokonując szacunku wartości według ogólnej procedury wyceny, należy jednocześnie uwzględniać specyficzne aspekty wyceny małego przedsiębiorstwa. W kontekście wyceny spółki jawnej poniżej przedstawiam istotne cechy tej formy prawnej podmiotów gospodarczych: Z punktu widzenia szacowania rynkowej wartości, metodologia wyceny tego typu podmiotów nie jest szeroko opisywana w… Czytaj dalej »59. Na czym polega wycena spółki jawnej?