Przejdź do treści

27. Jakie są podejścia i metody wyceny przedsiębiorstw?

    Mówiąc w skrócie podejścia wyceny przedsiębiorstw określają sposób „dojścia” przez biegłego do wartości przedsiębiorstwa. Następnie w ramach poszczególnych podejść wyróżnia się różne metody wyceny przedsiębiorstw. Stąd też w niniejszym wpisie przedstawione zostaną najważniejsze podejścia stosowane w wycenie przedsiębiorstw oraz wskazane… Czytaj dalej »27. Jakie są podejścia i metody wyceny przedsiębiorstw?